Instalacje przeciwpożarowe Szczecin

Świadczymy usługi związane z projektowaniem oraz montażem instalacji przeciwpożarowych w Szczecinie i okolicach. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach jest nie tylko kwestią potrzeby czy zdrowego rozsądku. Wynika też z przepisów Prawa budowlanego oraz innych dokumentów uzupełniających, zgodnie z którymi każdy obiekt powinien być wyposażony w dostosowane do jego przeznaczenia instalacje przeciwpożarowe. Do najpopularniejszych i najczęściej montowanych w domach mieszkalnych zaliczają się hydranty. Do ich podłączenia wykorzystuje się budynkowe instalacje wodne oraz systemy miejskie – w przypadku hydrantów zewnętrznych.

instalacja przeciwpożarowa

Nasza oferta

Świadczymy usługi w zakresie:

  • wymiany starych instalacji hydrantowych w budynkach mieszkalnych i usługowych,
  • montażu nowych pionów i poziomów hydrantowych w budynkach,
  • montażu instalacji w nowobudowanych budynkach,
  • wymiany starych hydrantów zewnętrznych,
  • montażu nowych hydrantów zewnętrznych,
  • usuwania awarii.

Wszystkie systemy są wykonywane z wysokojakościowych materiałów w systemach według zapotrzebowania: zaciskanych lub gwintowanych Instalacje przeciwpożarowe poddajemy próbie ciśnieniowej oraz udzielamy na nie gwarancji.

 

Hydranty Szczecin

Zajmujemy się montażem hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych w Szczecinie i okolicach. To wodne instalacje przeciwpożarowe, które muszą być montowane w sposób określany stosownymi przepisami. Istotne jest zarówno miejsce ich ulokowania, jak i położenie, sposób oznakowania (normy PN-EN 671-1 oraz PN-EN 671-2) czy zabezpieczenia przed działaniem osób postronnych. Wykonanie przyłącza wymaga wcześniejszego przygotowania powierzchni posadowienia hydrantu. Po zakończeniu prac instalacje przeciwpożarowe są poddawane testom wydajnościowym. Wykonujemy pomiary wydajności poboru wody i ciśnienia, jakie znajdują się na wylocie prądownicy.

 

Jak wygląda montaż hydrantu?

Montaż hydrantu to proces skomplikowany, lecz niezwykle istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W pierwszej kolejności konieczne jest dokładne przygotowanie terenu pod instalację. Następnie specjaliści wybierają odpowiedni typ hydrantu oraz lokalizację, biorąc pod uwagę przepisy i normy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. Po przygotowaniu miejsca pod instalację przystępuje się do wykopu, który musi być odpowiednio głęboki i stabilny. Kolejnym krokiem jest montaż samego hydrantu, w tym połączenie z siecią wodociągową oraz wykonanie izolacji, aby zapobiec ewentualnym wyciekom wody. Po zakończeniu montażu następuje testowanie całego systemu, aby upewnić się, że działa on poprawnie i spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa.