Instalacje wodne

Strona główna » Instalacje wodne

Świadczymy usługi w zakresie:

  • wymiany starych instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych i usługowych
  • montaż nowych pionów i poziomów wodnych w budynkach
  • montaż instalacji w nowobudowanych budynkach
  • wymiana starych przyłączy wodnych do budynków
  • montaż nowych przyłączy wodnych do budynków
  • wymiana/montaż wodomierzy
  • zestawy hydroforowe
  • wymiana zaworów
  • biały montaż
  • usuwanie awarii

Wszystkie instalacje wykonywane są z wysokojakościowych materiałów w systemach według
zapotrzebowania: zgrzewanych, zaciskanych, zaprasowywanych, gwintowanych, lutowanych
czy spawanych.
Instalacje poddawane są próbie ciśnieniowej oraz udzielana jest gwarancja.

Instalacje wodne