Instalacje sanitarne

Home » Instalacje sanitarne

Doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków jest niezbędne do zapewnienia komfortu użytkowania obiektu oraz utrzymania w nim odpowiednich warunków higienicznych. Instalacje sanitarne nie tylko umożliwiają wykonywanie wielu codziennych czynności. Stanowią też warunek konieczny, aby mieszkanie w domu lub praca w biurze były możliwe z zachowaniem odpowiednich standardów. Montaż instalacji wodnych i kanalizacyjnych nie należy do wyjątkowo skomplikowanych, jednak powinien odbywać się z zachowaniem określonych zasad. Niewłaściwy dobór rur, materiałów, z którego zostały wykonane, ich średnicy czy sposobów łączenia i zaworów często prowadzi do awarii lub utraty przepustowości.

Instalacje sanitarne powinny być wykonywane z uwzględnieniem architektury budynku, liczby kondygnacji, możliwości podłączenia do zewnętrznych systemów kanalizacji wodociągów czy domowej oczyszczalni ścieków. Zastosowanie sprawdzonych rozwiązań i dokładnego wyliczenia parametrów sprawi, że ryzyko wybijania nieczystości w toalecie lub zlewie czy niskie ciśnienie wody w kranach będzie ograniczone do minimum. Specjaliści z firmy Fala doskonale poradzą sobie z tym problemem. Wykonujemy instalacje sanitarne z wysokiej jakości materiałów, trwałe i bezawaryjne.

Usługi sanitarne

Naszą specjalnością jest montaż wszelkiego typu instalacji w domach mieszkalnych i budynkach publicznych. Usługi sanitarne stanowią ważną część tej pracy. Nie tylko wykonujemy systemy wodno- kanalizacyjne w nowych budynkach, ale też remontujemy te już istniejące, oraz dokonujemy ich napraw. Zajmujemy się też usuwaniem niespodziewanych awarii u klientów na terenie Szczecina i w okolicy.

Usługi sanitarne obejmują:

  • montaż pionów wodnych i kanalizacyjnych w nowobudowanych domach,
  • wymianę elementów instalacji sanitarnych w budynkach,
  • montaż nowych instalacji sanitarnych w remontowanych obiektach,
  • modernizacje i rozbudowę instalacji kanalizacyjnych i wodnych,
  • usuwanie awarii.

Usługi sanitarne są wykonywane z gwarancją, jakiej udzielamy na wszystkie prowadzone prace. Dokonujemy też prób ciśnieniowych gotowych instalacji sanitarnych.

zawory gazowe