Instalacje przeciwpożarowe

Home » Instalacje przeciwpożarowe – hydrantowe

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach jest nie tylko kwestią potrzeby czy zdrowego rozsądku. Wynika też z przepisów Prawa budowlanego oraz innych dokumentów uzupełniających, zgodnie z którymi każdy obiekt powinien być wyposażony w dostosowane do jego przeznaczenia instalacje przeciwpożarowe. Do najpopularniejszych i najczęściej montowanych w domach mieszkalnych zaliczają się hydranty. Do ich podłączenia wykorzystuje się budynkowe instalacje wodne oraz systemy miejskie – w przypadku hydrantów zewnętrznych.

Wodne instalacje przeciwpożarowe, do których zaliczają się hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, muszą być montowane w sposób określany stosownymi przepisami. Istotne jest zarówno miejsce ich ulokowania, jak i położenie, sposób oznakowania (normy PN-EN 671-1 oraz PN-EN 671-2) czy zabezpieczenia przed działaniem osób postronnych. Wykonanie przyłącza wymaga wcześniejszego przygotowania powierzchni posadowienia hydrantu. Po zakończeniu prac instalacje przeciwpożarowe są poddawane testom wydajnościowym. Wykonujemy pomiary wydajności poboru wody i ciśnienia, jakie znajdują się na wylocie prądownicy. Hydranty zewnętrzne i wewnętrzne montujemy w Szczecinie i okolicy.

Nasza oferta

Świadczymy usługi w zakresie:

  • wymiany starych instalacji hydrantowych w budynkach mieszkalnych i usługowych
  • montażu nowych pionów i poziomów hydrantowych w budynkach
  • montażu instalacji w nowobudowanych budynkach
  • wymiany starych hydrantów zewnętrznych
  • montażu nowych hydrantów zewnętrznych
  • usuwania awarii

Wszystkie systemy są wykonywane z wysokojakościowych materiałów w systemach według
zapotrzebowania: zaciskanych lub gwintowanych Instalacje przeciwpożarowe poddajemy próbie ciśnieniowej oraz udzielamy na nie gwarancji.

Instalacje przeciwpożarowe - hydrantowe