Co może wskazywać na problemy z wodomierzem?

Dostarczanie wody do odbiorców wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów działania niezbędnej do tego infrastruktury. W grę wchodzi zarówno amortyzacja inwestycji w wybudowanie sieci wodociągowej, jak i wydatki na jej utrzymanie. Przedsiębiorstwa komunalne stosują więc urządzenia pozwalające na opomiarowanie pracy instalacji wodnych. W Szczecinie montażem, odczytem i serwisowaniem potrzebnych do tego wodomierzy zajmuje się firma FALA, oferująca również wykonywanie usług hydraulicznych. Zdarza się jednak, że zastosowane w budynku urządzenia nie działają prawidłowo. Przekonajmy się, jak można stwierdzić usterkę i sprawdźmy, z czego może ona wynikać.

 

Jakie symptomy mogą świadczyć o wadliwym działaniu wodomierza?

Koszty korzystania z wody dostarczanej przez sieć wodociągową mogą być stosunkowo duże, stąd ważne jest rzetelne dokonywanie rozliczeń. W sytuacji, gdy wskazania wodomierza odbiegają od faktycznego poziomu zużycia, odbiorca będzie nadmiernie obciążany finansowo. Takich przypadków można jednak uniknąć, odpowiednio wcześnie reagując na zaobserwowane symptomy usterek. Powodem do niepokoju o to, czy urządzenie działa prawidłowo, będzie znaczący wzrost lub spadek zarejestrowanego zużycia wody mimo utrzymywania jej poboru na stałym poziomie. Z usterką możemy mieć do czynienia w sytuacji, gdy mimo zakręcenia wszystkich zaworów wskazania ulegają zmianie. Wskazówką, że wodomierz nie pracuje prawidłowo, będzie też nagłe pojawianie się hałasu po rozpoczęciu poboru wody.

 

Jakie mogą być przyczyny awarii wodomierza?

Problemy z rzetelnością wskazań mogą wynikać z różnych przyczyn. Często w grę wchodzi zbyt duże zużycie łożysk wodomierza, powodujące złe wskazania. Źródłem problemów nierzadko będą osady z kamienia kotłowego zakłócające przepływ. Złe wyniki pojawią się również, gdy wodomierz został przewymiarowany. Będzie się to objawiało przy częstych pobory wody oraz wówczas, gdy przepływ będzie stosunkowo niski.

wodomierz